Configuration Testing là gì? Các trường hợp thử nghiệm mẫu

Kiểm thử cấu hình được định nghĩa là một loại kiểm thử phần mềm, kiểm tra một ứng dụng với nhiều sự kết hợp giữa phần mềm và phần cứng để tìm ra những cấu hình tối ưu mà hệ thống có thể hoạt động mà không gặp bất kỳ lỗi nào. bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót.

Như đã thảo luận ở trên, Kiểm thử cấu hình là một kiểm thử phần mềm trong đó ứng dụng được kiểm tra phải được kiểm tra bằng cách sử dụng kết hợp nhiều Phần mềm và Phần cứng.

word image 44

2.Ví dụ về Configuration Testing

Hãy hiểu điều này với một ví dụ về ứng dụng máy tính để bàn:

Nói chung, các ứng dụng máy tính để bàn sẽ có 2 tầng hoặc 3 tầng, ở đây chúng ta sẽ xem xét một ứng dụng máy tính để bàn 3 tầng được phát triển bằng Asp.Net và bao gồm các dịch vụ máy khách, máy chủ logic nghiệp vụ và máy chủ cơ sở dữ liệu trong đó mỗi thành phần hỗ trợ các nền tảng được đề cập bên dưới.

 • Nền tảng máy khách – Windows XP, Window7 OS, windows 8 OS, v.v.
 • Nền tảng máy chủ – Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012R2
 • Cơ sở dữ liệu –SQL Sever 2008, SQL Server 2008R2, SQL Server 2012, v.v.

Người kiểm tra phải kiểm tra Sự kết hợp của Máy khách, Máy chủ và Cơ sở dữ liệu với sự kết hợp của các nền tảng và phiên bản cơ sở dữ liệu được đề cập ở trên để đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động bình thường và không bị hỏng. lỗi.

Kiểm tra cấu hình không chỉ giới hạn ở phần mềm mà còn có thể được áp dụng cho Phần cứng, đó là lý do tại sao nó còn được gọi là phần cứng Kiểm tra cấu hình, nơi chúng tôi kiểm tra các thiết bị phần cứng khác nhau như máy in, máy quét, web cam, v.v. Hỗ trợ ứng dụng đang được kiểm tra.

word image 45

3.Điều kiện tiên quyết để Configuration Testing

Đối với bất kỳ dự án nào trước khi bắt đầu với Configuration Testing, chúng tôi phải tuân theo một số điều kiện tiên quyết

 • Tạo ma trận bao gồm các kết hợp khác nhau của cấu hình phần mềm và phần cứng
 • Ưu tiên các cấu hình vì khó kiểm tra tất cả các cấu hình
 • Kiểm tra mọi cấu hình dựa trên mức độ ưu tiên.

4.Mục tiêu của Configuration Testing

Mục tiêu của Kiểm tra cấu hình là

Xác thực ứng dụng để xác định xem nó có đáp ứng các yêu cầu cấu hình hay không
Việc gây ra lỗi theo cách thủ công giúp xác định các lỗi không được tìm thấy trong quá trình thử nghiệm (Ví dụ: thay đổi cài đặt khu vực hệ thống như Múi giờ, Ngôn ngữ, Định dạng Ngày và Giờ, v.v.)
Xác định cấu hình tối ưu của ứng dụng đang thử nghiệm.
Phân tích hiệu suất hệ thống bằng cách thêm hoặc sửa đổi các tài nguyên phần cứng như Bộ cân bằng tải, tăng hoặc giảm kích thước bộ nhớ, kết nối các kiểu máy in khác nhau, v.v.
Phân tích Hiệu suất Hệ thống dựa trên mức độ ưu tiên, mức độ hiệu quả của các bài kiểm tra với các nguồn lực sẵn có để đạt được cấu hình hệ thống tối ưu.
Xác minh hệ thống trong môi trường phân tán theo địa lý để xác minh hiệu suất của hệ thống.

Ví dụ: Máy chủ ở vị trí khác và máy khách ở vị trí khác, hệ thống sẽ hoạt động tốt bất kể cài đặt hệ thống.

Xác minh xem lỗi có thể tái tạo dễ dàng như thế nào bất kể thay đổi cấu hình.
Đảm bảo cách các mục ứng dụng có thể được theo dõi bằng cách ghi lại và duy trì các phiên bản dễ nhận dạng.
Xác minh quản lý các mục ứng dụng trong suốt vòng đời phát triển phần mềm.

5.Cách thực hiện Configuration Testing

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về chiến lược cần tuân theo đối với các loại Configuration Testing và có hai loại Configuration Testing như được đề cập bên dưới

 • Configuration Testing phần mềm
 • Configuration Testing phần cứng

5.1 Configuration Testing phần mềm

Phần mềm Kiểm tra Cấu hình đang kiểm tra ứng dụng đang được kiểm tra với các hệ điều hành khác nhau, các bản cập nhật phần mềm, v.v. Phần mềm Kiểm tra Cấu hình rất tốn thời gian vì phải cài đặt và gỡ cài đặt các phần mềm khác nhau được sử dụng để kiểm tra.

Một trong những cách tiếp cận được áp dụng cho phần mềm Kiểm tra cấu hình là thử nghiệm trên máy ảo. Máy ảo là một môi trường được cài đặt trên phần mềm và hoạt động giống như một Phần cứng vật lý và cho người dùng cảm giác như một máy vật lý. Máy ảo mô phỏng cấu hình thời gian thực.

Thay vì cài đặt và gỡ cài đặt phần mềm trên nhiều máy vật lý gây tốn thời gian, tốt hơn hết bạn nên cài đặt ứng dụng / phần mềm đó trong một máy ảo và tiếp tục thử nghiệm. Quá trình này có thể được thực hiện bằng cách có nhiều máy ảo, điều này giúp đơn giản hóa công việc của người kiểm tra

Configuration Testing phần mềm thường có thể bắt đầu khi

 • Yêu cầu về khả năng cấu hình được kiểm tra được chỉ định
 • Môi trường thử nghiệm đã sẵn sàng
 • Nhóm kiểm tra được đào tạo tốt về Configuration Testing
 • Bản dựng được phát hành là đơn vị và đã vượt qua thử nghiệm Tích hợp

Chiến lược kiểm tra điển hình cần tuân theo để kiểm tra phần mềm Kiểm tra cấu hình là chạy một bộ kiểm tra chức năng trên nhiều cấu hình phần mềm để xác minh xem ứng dụng đang kiểm tra có hoạt động như mong đợi mà không có bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào hay không.

Một chiến lược khác là đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường bằng cách tạo thủ công các trường hợp thử nghiệm và xác minh tính hiệu quả.

5.2 Thí dụ:

Giả sử có một Ứng dụng Ngân hàng, nó phải được kiểm tra khả năng tương thích trên nhiều trình duyệt vì ứng dụng được lưu trữ trong một môi trường với tất cả các điều kiện tiên quyết, nó có thể vượt qua đơn vị thử nghiệm và được tích hợp trong thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Nhưng nếu cùng một ứng dụng được cài đặt ở một nơi mà khách hàng và máy móc bị thiếu một số bản cập nhật phần mềm hoặc phiên bản mà ứng dụng đó phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp, thì rất có thể ứng dụng đó bị lỗi.

Để tránh tình trạng này, bạn không nên thực hiện các bài kiểm tra theo cách thủ công bằng cách loại bỏ một số yêu cầu về cấu hình rồi tiến hành kiểm tra.

word image 46

5.3 Configuration Testing phần cứng

Phần cứng Kiểm tra cấu hình thường được thực hiện trong phòng thí nghiệm, nơi chúng tôi tìm thấy các máy vật lý có phần cứng khác nhau được gắn vào chúng.

Bất cứ khi nào một bản dựng được phát hành, phần mềm phải được cài đặt trong tất cả các máy vật lý mà phần cứng được gắn vào và bộ thử nghiệm phải được chạy trên mỗi máy để đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động bình thường.

Để thực hiện tác vụ trên, cần phải nỗ lực đáng kể để cài đặt phần mềm trên mỗi máy, gắn phần cứng và chạy nó theo cách thủ công, hoặc thậm chí để tự động hóa quy trình nói trên và chạy bộ thử nghiệm.

Ngoài ra, trong khi thực hiện Kiểm tra cấu hình phần cứng, chúng tôi chỉ định loại phần cứng sẽ được kiểm tra và có rất nhiều phần cứng và thiết bị ngoại vi máy tính mà chúng tôi không thể chạy tất cả chúng.

Vì vậy, nhiệm vụ của người kiểm tra là phân tích phần cứng nào được người dùng sử dụng chủ yếu và cố gắng thực hiện bài kiểm tra dựa trên mức độ ưu tiên.

6.Các trường hợp thử nghiệm mẫu

Xem xét một Kịch bản Ngân hàng để kiểm tra khả năng tương thích của phần cứng. Ứng dụng Ngân hàng được kết nối với Máy đếm tiền phải được thử nghiệm với các mẫu khác nhau như Rolex, Strob, Maxsell, StoK, v.v.

Hãy lấy một số trường hợp thử nghiệm mẫu để kiểm tra Bộ đếm Lưu ý

Xác minh kết nối của ứng dụng với mô hình Rolex khi điều kiện tiên quyết KHÔNG được đặt
Xác minh kết nối của ứng dụng với mô hình Rolex khi các điều kiện tiên quyết được cài đặt
Xác minh rằng hệ thống đang đếm các ghi chú chính xác
Xác minh rằng hệ thống không đếm sai các ghi chú
Xác minh ghi chú giả
Xác minh thời gian phản hồi
Xác minh nếu phát hiện ghi chú giả, v.v.

Các trường hợp thử nghiệm trên dành cho một kiểu máy và phải được thử nghiệm tương tự với tất cả các kiểu máy hiện có trên thị trường bằng cách thiết lập chúng trong phòng thí nghiệm. Do đó, bạn nên thuê ngoài Kiểm tra cấu hình của phần cứng cho các tổ chức chuyên về chúng.

7.Tóm lược:

Trong kỹ thuật phần mềm, Kiểm thử cấu hình nên được coi như các loại kiểm thử khác. Nếu không thực hiện Kiểm tra cấu hình, rất khó để phân tích hiệu suất hệ thống tối ưu và phần mềm cũng có thể gặp phải các vấn đề tương thích mà phần mềm được cho là chạy.

Xem thêm các thông tin mới nhất tại: https://tuhocmarketingonline.info/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.